Light at the end of the tunnel for Renewable Energy Communities in Hungary

Draft regional funds spending plans would support community owned renewable energy projects. This will increase the acceptance of renewables and trigger further private investments in a decentralised and renewables-based energy system.

In a nutshell:

  • Regional Funds will subsidize renewable energy communities, making clean and local energy broadly available.
  • The cooperation of different local stakeholders is supported through integrated calls for proposals.

Details:

Community owned renewable energy projects not only support the energy transformation and decarbonisation, but also increase the acceptance of and private investments in renewables and a decentralised energy system. Hungarian municipalities have pioneered self-consumption by providing clean and affordable energy to their own buildings via thousands of renewable energy projects supported from EU and state funds. Thousands of families have installed PV systems onto their own detached houses from 0% rate loans. But there is still a huge potential for developing community energy in Hungary.

Becoming a prosumer is a challenge for the majority of Hungarian homeowners, SMEs and municipalities, because of unsuitable building conditions or lack of financial resources. More and more groups of Hungarian citizens, communities and municipalities have been getting together to set up their own community energy projects. In the past, their efforts were blocked by unfavorable legislation, failing to provide the enabling frameworks and putting significant burden on communities.

Today, the draft Hungarian Operational Programmes (OPs) finally include Renewable Energy Communities. The Programme will provide financial support for the installation of community-owned renewable energy projects, and it will also lay the foundation of new communities, through financing the cooperation of different local stakeholders. This is a big improvement compared to the draft National Recovery Plan, which only mentions a smaller, social community PV system program.

These draft support measures can thus contribute to the diffusion community energy in Hungary. A coherent and long-term financial support for Renewable Energy Communities may compensate for the administrative, legal, social, financial and technical challenges the first pioneers of energy communities are currently facing in Hungary.

However, more efforts are still needed to improve the enabling framework for community energy. Only then the EU spending plans of Hungary fully release the potential of the citizens-lead clean energy transformation.

Sources:

Friends of the Earth Europe (2019). Unleashing the power of community renewable energy

Friends of the Earth Europe (2020). Community energy in Hungary and the Czech Republic briefing

Friends of the Earth Hungary, Közösségi energia

Hungarian Environment and Energy Efficiency Operational Programme

 

Lehet fény az alagút végén a megújulóenergia-közösségek számára Magyarországon

A regionális fejlesztési alap felhasználási tervei támogatnának közösségi tulajdonú megújulóenergia-projekteket. Ez növeli a megújuló energiaforrások elfogadottságát, és további magánberuházásokat ösztönöz egy decentralizált és megújulókon alapuló energiarendszerben.

Dióhéjban:

  • A regionális alap támogat megújulóenergia-közösségeket, így széles körben elérhetővé téve a tiszta és helyben megtermelt energiát.
  • A különböző helyi szereplők együttműködését integrált pályázati felhívások segítik.

Bővebben:

A közösségi tulajdonú megújulóenergia-projektek nemcsak az energiaátmenetet és a dekarbonizációt támogatják, de a megújulókba való magánbefektetések elfogadottságát és az energiarendszer decentralizációját is növelik. A magyar önkormányzatok EU-s és hazai forrásból támogatott megújulóenergia-projektekbe vágtak bele, hogy saját épületeiket tiszta és megfizethető energiával lássák el, ezáltal önfenntartóvá válva. Családok ezrei telepítettek napelemes rendszereket házuk tetejére 0%-os hitelből. Azonban még mindig nagy potenciál van az energiaközösségek fejlesztésében Magyarországon.

Prosumerré (termelő-fogyasztóvá) válni a magyar lakástulajdonosok, KKV-k és önkormányzatok többsége számára nagy kihívás, a nem megfelelő épületi adottságok és pénzügyi források hiánya miatt. Egyre több állampolgári csoportosulás, közösség és önkormányzat fog össze, hogy létrehozza saját közösségi energia projektjét. Erőfeszítéseiket korábban a kedvezőtlen jogi szabályozás akadályozta, amely kedvezőtlen keretfeltételeket szabott, és jelentős terhet rótt a közösségekre.

Most a magyar operatív programok tervezetei végre tartalmazzák az energiaközösségek támogatását. A KEHOP Plusz támogatni tervezi a közösségi tulajdonú megújulóenergia-rendszerek telepítését, valamint új közösségek alapjainak megvetését is, különböző helyi szereplők együttműködésének finanszírozása által. Ez jelentős javulás a Helyreállítási és Alkalmazkodási Terv tervezetéhez képest, amely egyelőre csak kisebb, napelem alapú, ill. szociális energiaközösségekre irányuló programokat említ.

A tervezetek szerint a támogatási intézkedések hozzájárulnának a közösségi energia elterjedéséhez Magyarországon. A megújulóenergia-közösségek koherens és hosszú távú pénzügyi támogatása ellensúlyozhatná azokat az adminisztratív, jogi, társadalmi és pénzügyi akadályokat, amelyekkel ma szembesülnek az élenjáró energiaközösségek.

Azonban további erőfeszítésekre van szükség a közösségi energia keretfeltételeinek javítása érdekében. Csak ekkor lesznek képesek az EU-s forrású fejlesztési tervek teljes mértékben kiaknázni az állampolgárok által vezérelt tisztaenergia-átmenetben rejlő lehetőségeket.

Források:

A közösségi megújuló energia mindenkinek jár – Szabadítsuk fel!, Föld Barátai Európa, MTVSZ, 2019

Friends of the Earth Europe (2020). Community energy in Hungary and the Czech Republic briefing

A közösségi energiáról a Magyar Természetvédők Szövetsége honlapján

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz tervezete